ירוק זה כדאי? ניתוח עלות-תועלת של בתי ספר ירוקים בישראל

רוסלנה רחל פלטניק, אילת דוידוביץ', תמר טרופ ואופירה אילון
2018, גליון 1 אפריל

תועלות נוספות שלא נבחנו במחקר
יאיר קמייסקי
04/07/2018

המחקר עסק רק בהיבט אחד של תועלת - תועלת כלכלית עקב בניה ירוקה עצמה. אך זהו רק חלק קטן מהסיפור הגדול. בתי ספר ירוקים מביאים איתם גם תפיסות אדריכליות חדשות למבנה בית הספר והחצר הצמודה אליו. תפיסות אילו מאפשרות יצירת פדגוגיה אחרת המביאה עמה חינוך טוב יותר, ובמקביל יוצרת אקלים בית ספרי משופר מעצם חווית הלימוד בבית ספר ירוק. לתהליכים אילו יש השפעה גדולה מאוד על היבטים כלכליים הקשורים לחינוך הילד , בריאותו הפיזית והנפשית.

אשמח ליצור עם החוקרים.

יאיר קמייסקי. מנהל תכניות בכיר בתחומי חינוך, קהילה וסביבה בג'וינט אשלים. 0544554223רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel