השפעות קצרות טווח של עוצמות רעייה שונות על הביומסה ועל מגוון המינים העשבוני ביער איקליפטוס נטוע בצפון-מערב הנגב

אמיר גליק, דני ברקאי, יעקב קנול, ירון זיו, גיא רותם ואלי צעדי
2017, גליון 3 יולי

טעויות
עמרם אשל
01/08/2017

המשפט האומר שהצטברות הביומסה גורמת לדליקות הוא לא נכון! באזורנו דליקות נגרמות ע"י בני-אדם. כמות הביומסה היבשה בשטח תשפיע על עוצמת השריפה ועל קצב ההתפשטות שלה. במאמר מדעי העוסק בנושא חשוב לדייק.

שינוי משטר רעייה במשך עונה אחת לא ישפיע על מגוון המינים בשטח, שמיוצג בעיקר ע"י בנק הזרעים. ההבדלים היו כנראה במידת הצמיחה והפריחה של המינים השונים. לשינוי במגוון המינים יש לצפות רק לאחר מספר שנים רצופות של טיפול.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel