צרעה קטנה צרה גדולה – התפשטות הפיקוס החלודי בישראל

דן איזיקוביץ וורד פיכמן
2015, גליון 4 דצמבר

עוד מיני פיקוס
עמי זהבי
03/02/2016

תודה על הסבת תשומת הלב למין פיקוס נוסף שהפך למין מתרבה בארץ.
אני חושב שהכתבה אינה שלמה בלי להזכיר את פיקוס השדרות והפיקוס הקדוש אשר נובטים בכל מקום לח, מנקודת טפטוף מזגנים בסדק בקיר ועד בסיסי כפות תמרים.
עוד חשוב להזכיר לגבי ה"אתגר" העומד בפני הצרעות בדרכן לארץ, שהן צריכות להיות נקבות מופרות וגם למצוא עץ פונדקאי רצפטיבי.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel