בין המקומי לעולמי – חשבונאות סביבתית של מערכת אספקת הבשר הישראלית

שירה דיקלר ומידד קיסינגר
2015, גליון 4 דצמבר

חשבונאות וחלופות
zeev foux
27/01/2016

ישנו משהו לא מדוייק במדידה של שטח קרקע כביטוי לטביעת כף הרגל האקולוגית, שכן זה חשבון שלא בודק חלופות נכון. מהם החלופות של גידול הבקר בשטחים באוסטרליה?

האם באמת אפשר יהיה לזרוע שם סויה או תירס?

ממשק בקר וצאן הוא ממשק של מרעה, שלרוב קורה במקומות שלא מתאימים לחקלאות צמחים מודרנית. וכמו כן - אני פשוט אניח את זה כאן - על רעיה כגורם משקם קרקעות ומונע מדבור, ממשק הנכון: 

https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change?language=en


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel