ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי

אלון אנגרט
2011, גליון 3 אוגוסט

הצטרפות לדף וקבוצה תנודות סינופטיות ישראל
שמוליק
19/11/2014

במידה ואתם רוצים לדעת תחזיות שקשורות לתנודה הצפון אטלנטית הצטרפו לדף וקבוצה שלנו בפייסבוק

דף
https://www.facebook.com/pages/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA/1395868620703104

קבוצה
https://www.facebook.com/groups/364374683729415/


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel