תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות – האם עדות לשינוי באקלים?

הדס סערוני, ברוך זיו, רואי פרגמנט, נעם חלפון, אבנר פורשפן ואיזבלה אוסטינסקי-צדקי
2012, גליון 1 פברואר

הצטרפות לפייסבוק - תנודות סינופטיות ישראל
שמוליק
19/11/2014

במידה ואתם רוצים לדעת תחזיות שקשורות לתנודה הצפון אטלנטית הצטרפו לדף ולקבוצה שלנו בפייסבוקרשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel