ישראל עשירה במיוחד בעולם החי והצומח שלה – האומנם?

אורי רול, לואי סטון ושי מאירי
2010, גליון 3 אוקטובר

עושר מיני עופות בישראל
אורי רול ושי מאירי
25/07/2013

צודק חנו גלייזר באומרו שבישראל נצפו כ-540 מיני עופות (ייתכן שהמספר האמיתי גדול אף מעט יותר).
כמו שניתן לראות בטבלה 3 בגרסה העברית של מאמרנו אנו השתמשנו בנתון של 534 מינים, וזאת כיוון שעבור כל מדינות העולם השתמשנו בנתונים מאותו מאגר נתונים שפורסם בשנת 2004 על מנת להעמיד את כל המדינות על בסיס אחיד להשוואה.
גם תיקון מינורי כלפי מעלה של כ5-20 מינים לא סביר שישנה את מסקנותינו מה גם שלצורך כך יש לתקן את הרשימות לא רק עבור ישראל אלא גם עבור כל המדינות האחרות
נכון שבטבלה 1 במאמרנו מדווח מספר מינים נמוך משמעותית - אך לא זו הטבלה אותה ניתחנו, היא הובאה לצורך המחשה ולקוחה כולה מהאנציקלופדיה של החי והצומח בארץ ישראל (כרך 1 בעריכת עזריה אלון, הציטוט המלא מובא במאמר). השתמשנו בטבלה זו על מנת להבהיר את השימוש השגוי בידיות של מינים לקמ"ר
אורי רול ושי מאירי


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel