זהירות מוקשים - סכנה סביבתית

רפאל גולדפלד
2012, גליון 4 דצמבר

אמצעים יעילים ולא מזהמים של פינוי מוקשים
פרופ' גדליהו מנור
14/01/2013

שלום לכולם
הרשות לפינוי מוקשים מסתתרת תחת הדרישה שכל ציוד ושיטה לפינוי מוקשים יעברו אישור של מכון בדיקות בקרואטיה ולא מוכנים לקבל תוצאות בדיקת יעילות פינוי של מערכת שפותחה בטכניון לפני זמן רב ומונכת כאבן שאין לה הופכין.
האמצעים שפותחו מהווים מערכת שלמה שיודעת לטפל במוקשים נגד אדם על פני השטח ולסנן אותם מתוך הקרקע ללא הזזת הקרקע מהמקום. בנוסף יודעת הערכת לפרק מוקשים נגד טנקים ללא פיצוץ שלהם, וגם מוקשים נגד אדם שעשויים להיות מפוזרים ביניהם, כל זה גם בשטח עם סלעים, כמו ברמת הגולן. עד כמה שידוע לנו אין אמצעי דומה בעולם.
האמצעים נבחנו על ידי חילות הנדסה וחימוש בשילוב מי שהיו מפקדי היחידה לפינוי פצצות, שעוסקים בזה גם בעבודתם האזרחית. יתר על כן, היועץ של האו"ם לנושא בדק את הציוד המדובר וכתב שהוא יעיל בהרבה מהציוד שעבד בקרואטיה. למכון הקרואטי יש נציגות בארץ וניתן לבקש מהם לבדוק ולאשר את הציוד שפותח בנוסף לבדיקות שבוצעו כבר. נקווה שכולם יתעשתו ויאפשרו שימוש באמצעים המושבתים ויוכלו לחסוך כסף רב, להתגבר על סלעי רמת הגולן ויחסכו הרבה זמן.
שלום גדליהו מנור 052-2698236


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel