חיזוי התחדשות צומח אחרי שרפה ביערות אורן נטועים

גיל ספיר ז"ל ויוחאי כרמל
2010, גליון 3 אוקטובר

הכוונת התפתחות היער לאחר השריפה
גדליהו מנור
16/12/2011

ניתן לעזור להתפתחות היער על ידי תכנון מסודר ולהיעזר בציוד קל.
ניתן להוציא גזעים ללא פגיעה בקרקע על ידי גלגלים מתאימים.
ניתן לדלל בזול את העצים על ידי כיסוח השיחים והעשבים יחד עם שאריות הענפים השרופים שישאיר שורות עצים
השארת שורות העצים ללא השיחים למיניהם יקדם את גידול העצים, יאפשר כניסת נופשים ליער ויעזור בעתיד לכיבוי כאשר ידרש.
רצוי לכוון את שורות העצים בקווי גובה עם סידורי ניקוז מתאימים שימנעו סחף קרקע.
במידה ויתברר הצורך לנטוע עצים, ניתן לבצע זאת בעזרת חופר בורות מהיר של למעלה מאלף בורות בשעה בשורות מסודרת ובמרחקים רצויים.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel