ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי

אלון אנגרט
2011, גליון 3 אוגוסט

כמות הפד"ח שנפלטת מהרי געש זניחה ביחס לפליטה האנושית
אלון אנגרט
13/12/2011

אפשר לראות בקלות בגרף 3א ששום התפרצות (כולל זו של פינאטובו שהייתה גדולה פי כמה מזאת שבאיסלנד) לא גרמה לעליה בריכוז האטמוספרי.
הינו רוצים לחשוב שאנחנו לא יכולים להשפיע, כמו שהסברתי במאמר יש חתימה איזטופית ברורה של השפעת האנושות על האטמוספירה.
שאלה מענינת היא למה שקרים כאלה מופצים, וגורמים לאנשים תמימים להאמין בשטויות?

אמנון כמובן צודק, טעות הקלדה, צ"ל "סיכוי"


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel