מִחזור מקומי של מים - מים אפורים כמקרה פרטי

אלי כהן
2011, גליון 1 ינואר

תגובות למאמר הדעה
מערכת 'אקולוגיה וסביבה'
20/06/2011

שתי תגובות מעניינות התפרסמו למאמר הדעה:
1. תגובה של עינב שימרון-גרינבוים, דוברת משרד הבריאות, התפרסמה בגליון מאי 2011.
2. פרופ' (אמריטוס) דן זסלבסקי, נציב המים לשעבר, מגיב בעקבות תגובת דוברת משרד הבריאות.
צפו בשתי התגובות פה- http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=151רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel