תכנון התחדשות עירונית במגזר הערבי
נועה זרמון ברנט, מיכל שורק וגורי נדלר
2020, גליון 2 יולי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel