תמ"א אחת – היבטים אקולוגיים וסביבתיים
מוטי קפלן
2020, גליון 2 יולי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel