על הקשר בין הרס הטבע והתפרצות מגפות זואונוטיות
מירי צלוק ואורי שיינס
2020, גליון 1 אפריל

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel