ערוכים להיערכות? רשויות מקומיות בישראל ושינוי האקלים
אורלי רונן ועמיאל וסל
2019, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel