מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל - תהליך עיצוב המערך ושיטות הדיווח
אופירה אילון, טל גולדרט, מרים לב–און ופרי לב–און
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel