השלכות שינוי האקלים על מערכות אקולוגיות בישראל ודרכי היערכות לקראתן
רפי קנט ומיכל שורק
2019, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel