רב-שיח בנושא מתקנים קטנים לייצור משולב של חשמל וחום
יוסי סוקולר, גיל פרואקטור, ליטל שלף דורי, לי-היא גולדנברג ואריה ונגר, גרשון גרוסמן, איתן פרנס
2019, גליון 3 ספטמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel