איך יקברו אותנו? המשמעויות הסביבתיות של קבורה נצחית
ניבי קסלר, עדו קליין וספי חסקין
2019, גליון 3 ספטמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel