תגובה למאמר: סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים
גדעון ברומברג
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel