פיתוח חיישנים מיקרוביאליים לגילוי מרחוק של מוקשים מוטמנים בקרקע
שמשון בלקין, שרון יגור–קרול, יוסי קבסה, ויקטור קורומה, טלי ספטון, יונתן ענתי, חינת זהר–פרץ, צחי רבינוביץ', עמוס נוסינוביץ ואהרון אגרנט
2019, גליון 2 יוני

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel