חקלאות והסטת זרימות הן שמורידות את מפלס הכינרת, ולא הבצורת
מיכאל וויין, אלון רימר ז"ל ויונתן לרון
2018, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel