הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים – מחזון לביצוע
אליסה פרוכט, אלון זס"ק ותמר רביב
2018, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel