השפעתם של מסע ההסברה והיטל הבצורת על ביקושי מים בישראל 2009-2007
יובל ארבל ודניאל בן יהודה
2010, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel