ירוק זה כדאי? ניתוח עלות-תועלת של בתי ספר ירוקים בישראל
רוסלנה רחל פלטניק, אילת דוידוביץ', תמר טרופ ואופירה אילון
2018, גליון 1 אפריל

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel