רב שיח בנושא שטחים פתוחים ואנרגיות חלופיות
יעל כהן פארן, ניר פפאי, הלל זוסמן וניר אנגרט, איתן פרנס, נעם אילן, דן אלון, אפרים שלאין
2010, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel