רב-שיח בנושא: יישום מסקנות הסקר האסטרטגי הסביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים
אילן ניסים, דרור צוראל, רונית מזר, ניר אנגרט, אמיר פוסטר, יניב מריג, דרור בוימל ונדיה צימרמן
2017, גליון 3 יולי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel