תגובה למאמר: מגמות אקלימיות בישראל 2002-1970 חם וצחיח יותר בפנים הארץ
חיים קותיאל
2010, גליון 2 מאי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel