בין המקומי לעולמי – חשבונאות סביבתית של מערכת אספקת הבשר הישראלית
שירה דיקלר ומידד קיסינגר
2015, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel