סוגית המים בין ישראל לפלסטינים – העמדה הישראלית
חיים גבירצמן
2010, גליון 2 מאי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel