ציון 'מספיק בקושי' לים התיכון – התאמת מדד בריאות הים העולמי לישראל
ענת צמל, אביעד שיינין ויאיר סוארי
2014, גליון 3 נובמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel