יער או פער - התבססות אלון מצוי ביערות האורן בישראל
אורנע רייזמן ברמן, שני בן יאיר וברטרנד בוקן
2010, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel