חומרי הדברה ותוצרי פירוקם -שטיפה באירועי גשם ראשונים (first flush) לנחלי אגן החולה
יעל דובובסקי, מרים חודורקובסקי, אוליבר אולסון, מתיאס גסמן וערן פרידלר
2013, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel