חשיבה מחודשת על מדיניות ההקצאה של משאבים לאומיים לחקלאות
יוסי ישי, יונתן בשיא וגדליה גל, הלל שובל, חגית הלמר, עידו אביאני
2013, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel