האם שטחים חקלאיים מתאימים לקיום ברֵכות חורף?
ליאב שלם ואביטל גזית
2013, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel