צריכת תוצרת חקלאית מקומית מול מיובאת-השוואת ערכים סביבתיים וחברתיים באמצעות ניתוח מחזור חיים
נאוה חרובי ושרית שלהבת
2013, גליון 1 פברואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel