התייבשות עצים ביערות אורן ירושלים בישראל – מבט מגובה רב
מיכאל דורמן, טל סבוראי ואבי פרבולוצקי
2012, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel