ניקוי קרקעית הנחל – השלב הבא בשיקום נחל קישון
שרון ניסים
2011, גליון 4 נובמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel