שינויי אקלים ומשק המים בישראל: נקודת המבט של בעלי עניין מומחים
אורן קידר, נורית קליאוט ושלומית פז
2010, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel