ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי
אלון אנגרט
2011, גליון 3 אוגוסט

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel