בין אזור התעשייה ברמת חובב להפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם
רעיה וולקן
2011, גליון 2 מאי

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel