הרפורמה במדיניות המקרקעין - השלכות סביבתיות
ראסם ח‘מאיסי
2011, גליון 1 ינואר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel