Capsula Mundi

ספטמבר 2019, גליון 3, (עמ' -)-
הדפס PDF שלח לחבר 

MundiCapsula  ©. מיזם עיצובי, חינוכי ואומנותי לשינוי תפיסות לגבי מוות וקבורה. הקבורה מתבצעת בתוך קפסולה דמוית ביצה העשויה מחומרים מתכלים, שנטמנת בקרקע כמעין זרע. מעל מקום הקבורה נשתל עץ לפי בחירת האדם לפני פטירתו, והוא משמש מורשת לזכרו ולעתיד כדור הארץ.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel