חיזוק חוסן לאומי בישראל בעידן שלאחר התפרצות מגפת קורונה – שיעורים מסוציו-אקולוגיה
דניאל אורנשטיין
אפריל 2020, גליון 1, (עמ' -)


הדפסשלח לחבר


תקציר
סוציו-אקולוגיה היא דיסציפלינה המתמקדת ביחסי הגומלין שבין האדם והטבע המשפיעים על בריאות המערכת האקולוגית ועל רווחת המין האנושי, מתוך מטרה נורמטיבית להבטיח את הישרדותה ורווחתה של האנושות על כדור הארץ לטווח ארוך. מתוך עשרות שנות מחקר וידע שנאסף בתחומים קשורים, כגון לימודי החוסן וחקר הקיימות, עולות מספר תכונות בבסיסן של חברות בנות-קיימא, שמסוגלות, בין השאר, להתמודד עם זעזוע סביבתי, כלכלי וחברתי כגון זה של מגפת הקורונה של ימינו (COVID-19); התכונות האלה כוללות צדק והגינות, שקיפות, מדע בר-סמכא וניטור אמין של תהליכים, שיתוף בקבלת החלטות, שמירה על שלמות המערכת האקולוגית ועוד.
במאמר דעה זה אבחן כמה מהתכונות העיקריות הנוגעות לניהול בר-קיימא של מערכות סוציו-אקולוגיות בהקשר של התמודדות מדינת ישראל עם התפרצות מגפת הקורונה ושל התנהלותה העתידית במציאות הקשה שתבוא אחריה. מטרת הבחינה היא לזהות את נקודות החוזק העיקריות בתגובה הישראלית (ובמדינות אחרות) עד כה, ולהדגיש צעדים חיוניים שישראל תוכל לנקוט בתקופה שלאחר המגפה כדי לחזק את חוסנה בפני זעזועים עתידיים דומים, כאלה הקשורים למגפת הקורונה הנוכחית ואחרים. הלקחים שניתן ללמוד מהתגובה למגפת הקורונה, בטווח הקצר ובטווח הארוך, יכולים להיות רלוונטיים גם לאִפחוּת האתגרים הסביבתיים הגדולים של המאה ה-21 או במוכנות להם.

רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel